028 6275 6456

từ 8h00 - 17h00 hàng ngày

Dịch vụ của Chúng tôi trợ giúp như thế nào ?

  • Hỗ trợ những giải pháp thiết kế tối ưu nhất và làm hài lòng mọi khách hàng.
  • Đáp ứng những nhu cầu cao nhất và tiêu chuẩn của hàng hóa.
  • Sản xuất hàng hóa nhanh chóng khi có những trường hợp đặc cách.
  • Thanh toán linh hoạt, thuận tiện theo thỏa thuận ghi nhớ trong hợp đồng.
  • Vận chuyển và trả hàng đến tận nơi theo yêu cầu ( miễn phí hoặc có phí ) bảo đảm hàng hóa chất lượng và đúng tiến độ.

Trân trọng, 

How does our service help?

  • Support the most optimal design solutions and satisfy every customer.
  • Meet the highest demands and standards of goods.
  • Produce goods quickly when there are exceptional circumstances.
  • Flexible and convenient payment according to the agreement in the contract.
  • Transport and return goods to the place as required (free or charge) to ensure quality goods and on schedule.

Best regards,