028 6275 6456

từ 8h00 - 17h00 hàng ngày

Giới thiệu

Thư gửi Quý Đối tác & Khách hàng !
Trên con đường phát triển hội nhập ngày nay của các Doanh nghiệp Việt Nam không những bắt kịp xu hướng và phát triển mới về nhận diện thương hiệu, đồng bộ về hình ảnh đội ngũ và nhân viên.Trước tình hình thực tiễn để đáp ứng nhu cầu đa dạng hóa phục vụ Quý Khách hàng và đơn vị trong ngành In Ấn - Quảng cáo. Công ty Thời Gian Vàng qua thời gian thực hiện các dự án, chúng tôi nắm vững các then chốt trong lĩnh vực Quảng Cáo và đáp ứng các yêu cầu từ các đối tác trong và ngoài nước. Với những kinh nghiệm thực tế trong các kỳ Event, Triển Lãm, Hội Chợ, Gia công sản phẩm In Ấn. Chúng tôi thấu hiểu được các vần đề, các yếu tố quan trọng từ Khách hàng !  
Rất hân hạnh được Quý khách hàng, Đối tác tin tưởng lựa chọn là nhà cung ứng ! 

Trân trọng,

Introduce
Letter to Partners & Customers!
On the path of today's integrated development, Vietnamese enterprises not only catch up with new trends and developments in brand identity, synchronize the image of the team and employees. Diversification needs to serve customers and units in the Printing - Advertising industry. Golden Time Company, through the time of implementing projects, we master the key points in the field of Advertising and meet the requirements from domestic and foreign partners. With practical experience in Events, Exhibitions, Fairs, Outsourcing Printing products. We understand the issues, important factors from customers!
We are pleased to be trusted by our customers and partners as a supplier!

Best regards,